OBS! Endast underlag till publicering i AIP, AIP supplement samt underlag till NOTAM av permanent och icke brådskande karaktär ska lämnas i denna portal. Underlag till övriga NOTAM lämnas till nof@lfv.se eller 08 797 63 38.

Logga in

Använd ditt konto för att logga in.

Inloggningsformulär